Veri koruma beyanı

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) kişisel verilerinizin korunmasına özel önem verir ve bu yüzden kişisel verileri yalnızca gerekli olduğu ölçüde işleriz. Hangi verilerin ne amaçla ve hangi temelde gerekli olduğu ve işlendiği, büyük ölçüde kullandığınız hizmetin türüne veya verilere hangi görev için ihtiyaç duyduğumuza bağlıdır.

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilgidir. Gerçek bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi kimliği gibi aracılığıyla tespit edilebilirse, tanımlanabilir olarak kabul edilir.

Hangi verilerin ne amaçla ve hangi temelde toplandığı, sorumlu kurum ve veri koruma görevlisi ile nasıl irtibata geçebileceğiniz ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hangi haklara sahip olduğunuz hakkında daha detaylı bilgiyi bu veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

1. Sorumlu ve veri koruma görevlisi

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu birim

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)
Provinzialstraße 93
53127 Bonn
Telefon: +49-(0)22899-550-0
Telefaks: +49-(0)22899-550-1620
E-posta: poststelle@bbk.bund.de

Verilerinizin korunmasıyla ilgili somut sorularınız olması durumunda, resmi veri koruma görevlisiyle irtibata geçebilirsiniz:

BBK veri koruma görevlisi
Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)
Provinzialstraße 93
53127 Bonn
Telefon: +49-(0)22899-550-0
E-posta: datenschutz@bbk.bund.de

Aşağıdaki beyan, Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) tarafından verilerinizin korunmasının nasıl sağlandığına ve ne tür verilerin hangi temelde ve ne amaçla toplandığına dair bir genel bakış sunar.

2. Bu internet sayfasını ziyaret etmeniz dolayısıyla verilerinizin işlenmesi

2.1 www.warnung-der-bevölkerung.de sayfasına erişim

Web sayfasını her ziyaret ettiğinizde, www.warnung-der-bevölkerung.de web sayfası hizmetinin sunulması için gerekli olan veriler toplanır ve değiştirilir. Bunlar şu verilerdir:

 • İnternet hizmet sağlayıcısının IP adresi
 • İnternet tarayıcınızın türü ve sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Öncesinde ziyaret edilen sayfa (yönlendiren URL)
 • Tarih ve saat
 • Somut hedef adres
 • Çağrılan sayfa/çağrılan dosyanın adı
 • Aktarılan veri miktarı
 • Erişimin/çağrının başarılı olup olmadığı mesajı

www.warnung-der-bevölkerung.de web sayfası kullanıldığında, bu veriler ziyaret zamanının sonrasında da web hizmeti sağlayıcımız T-Systems bünyesindeki bir sunucudaki günlük dosyalarında saklanır. Sivil Savunma ve Afet Yardımı Yasası md. 5 ve md. 4 para. 2 cü. 1 fıkra 4 ile bağlantılı olarak AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) md. 6 para. 1 e fıkrası uyarınca “öz savunma ve halkın uyarılması” yasal görevimiz kapsamında ziyaretiniz sonrasında da bu verileri işlemekle yetkiliyiz. Bu veriler analiz edilir ve istatistik ve yedekleme amaçları doğrultusunda ve optimizasyon için gereklidir. www.warnung-der-bevölkerung.de internet hizmetine erişim esnasında günlüğe kaydedilen veriler, yalnızca yasal olarak yükümlü olduğumuz durumlarda üçüncü taraflara iletilir. Diğer durumlarda verilerin iletilmesi söz konusu değildir. Bu veriler BBK tarafından diğer veri kaynakları ile birleştirilmez.

Mümkün olan en yüksek veri güvenliğini sağlamak için kişisel verilerinizi en büyük özenle ve SSL şifreleme gibi teknolojik prosedürler aracılığıyla koruruz. SSL, “Secure Sockets Layer” (“Güvenli Yuva Katmanı”) anlamına gelir ve World Wide Web’de başarıyla kullanılan bir şifreleme yöntemidir.

2.2 BBK internet hizmetine erişim – Bu internet sayfasını ziyaret etmeniz dolayısıyla verilerinizin işlenmesi

2.2.1 Günlük dosyaları

İlgili bir kişi veya otomatik bir sistem tarafından Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi internet hizmetine sağlanan her erişim esnasında, sistem aracılığıyla bir dizi genel veri ve bilgi kaydedilir. Bu genel veriler ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır.

Günlük dosyalarında şu bilgiler 30 gün boyunca saklanır:

 • Çağrınızın tarihi ve saati (zaman damgası)
 • İstek ayrıntıları ve hedef adres (protokol sürümü, HTTP yöntemi, yönlendiren, UserAgenString)
 • Çağrılan dosyanın adı ve aktarılan veri miktarı (sorgu dizesi dahil istenen URL, bayt cinsinden boyut)
 • Çağrının başarılı olup olmadığı mesajı (HTTP durum kodu)

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken BBK, ilgili kişinin kimliği hakkında herhangi bir çıkarımda bulunmaz. Kişiye yönelik bir değerlendirme, verilerin pazarlama amacıyla değerlendirilmesi ve profil oluşturma söz konusu olmaz. Web sayfası ziyaretçilerinin IP adresleri bu kapsamda saklanmaz.

Verilerin geçici olarak saklanması için yasal dayanak GVKY md. 6 para. 1 f fıkrasıdır. Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarında saklanması internet sitesinin güvenli bir şekilde işletilmesi için mutlaka gereklidir. Bu nedenle kullanıcının itiraz imkanı bulunmamaktadır.

2.2.2 Çerezler

BBK sayfalarında çerezler kullanılır. Çerezler, web tarayıcısı ve barındırma sunucusu arasında değiş tokuş edilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve oradan sayfamıza iletilir. Kullanıcılar, kullanılan web tarayıcısındaki bir ayar aracılığıyla çerezlerin kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen engelleyebilir. Önceden kaydedilmiş çerezler istenildiği zaman silinebilir. Web sayfamız için çerezler devre dışı bırakılırsa, bu, internet sayfasının tam kapsamıyla görüntülenemeyeceği veya kullanılamayacağı anlamına gelebilir.

Kişisel verilerin çerezler kullanılarak işlenmesi için yasal dayanak GVKY md. 6 para. 1 f fıkrasıdır.

Çerezler bir yandan web sayfalarının erişim sayısı gibi istatistiksel değerlerin toplanması için kullanılır. BBK web sayfalarında web analiz hizmeti veya takip aracı kullanmadığından, bu tür çerezler kullanılmaz.

Çerezler diğer yandan, web sayfalarının güvenli ve doğru bir şekilde sunulabilmesinin teknik olarak sağlanması için gereklidir. BBK web sayfalarında, sunulan web uygulamalarının güvenliğinin ve işlevselliğinin artırılması için bu tür çerezler kullanılır.

JSESSIONID çerezi gibi sunucudaki yük dağılımına yönelik çerezler ile uygulama sunucusunun oturum yönetimi çerezleri bunlar arasında yer alır.

Çerezler kişisel veri içermez. Gerçek kullanıcının kimliği hakkında çıkarımda bulunmayı sağlayan IP adresi veya başka bir bilgi kaydedilmez. Kullanılan tüm çerezlerin geçerliliği, mevcut oturumun sonunda veya ilgili web sayfası kapatıldığında sona erer. Web sayfalarındaki belirli işlevler kapsamında, sunulan hizmetlerin teknik olarak uygulanabilmesi için başka çerezler de kullanılır. Bu çerezler de yalnızca web sitesini ziyaret ettiğiniz süre boyunca geçerlidir.

2.2.3 Barındırma

Kullandığımız barındırma hizmetleri, şu hizmetleri yerine getirilmesine hizmet eder: Bu çevrimiçi hizmeti yürütmek amacıyla kullandığımız altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama alanı ve veri tabanı hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetleri.

Biz veya görevlendirmiş olduğumuz işleyici, bu çevrimiçi hizmetin verimli ve güvenli bir şekilde sunulmasındaki meşru menfaatlerimize dayanarak bu çevrimiçi hizmetin kullanıcılarından gelen stok verilerini, irtibat verilerini, içerik verilerini, sözleşme verilerini, kullanım verilerini, meta verileri ve iletişim verilerini GVKY md. 28 (işleyici ile sözleşme yapılması) ile bağlantılı olarak GVKY md. 6 para. 1 f fıkrası uyarınca işler.

2.2.4 Web analizi

BBK, Federal Veri Koruma Yasası md. 3 ile bağlantılı olarak GVKY md. 6 para. 1 f fıkrası temelinde, halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında ve BBK tarafından gerçekleştirilecek görevlerde bilgilerin ihtiyaca yönelik olarak sunulması için kullanım bilgilerini istatistiksel amaçlarla değerlendirir.

Bu, Matomo web analiz hizmeti ile yapılır.

Web sitemizin münferit sayfaları çağrıldığında, şu veriler kaydedilir:

 • Kullanıcının çağrıda bulunduğu sistemin IP adresinin iki baytı (anonim)
 • Çağrılan web sayfası
 • Kullanıcının erişilen web sayfasına ulaştığı web sitesi (yönlendiren)
 • Çağrılan web sayfasından yola çıkılarak erişilen alt sayfalar
 • Web sayfasında geçirilen süre
 • Web sayfasının çağrılma sıklığı
 • Web analizimiz kapsamında, kullanıcının bilgisayarına çerez yerleştirilmez. Veriler ayrıca üçüncü taraflara da iletilmez.

Ziyaretinizden kaynaklanan bu verilerin tamamen anonim olarak saklanmasını ve değerlendirilmesini kabul etmiyorsanız, dilediğiniz zaman fare tıklamasıyla depolamaya ve kullanıma itiraz edebilirsiniz.

Pazarlama çerezlerini kabul etmek ve bu içeriği etkinleştirmek için buraya tıklayın

Bu durumda tarayıcınızda bir opt-out (ayrılma) çerezi depolanır, bu da Matomo’nun artık herhangi bir oturum verisi toplamayacağı anlamına gelir.

3. İletişim kurma kapsamında kişisel verilerin toplanması

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi çalışanlarıyla e-posta, iletişim formu, mektup veya telefon (yardım hattı) aracılığıyla iletişime geçilebilir. BBK, verilerinizi yalnızca sizinle iletişim kurmak ve talebinizi işleme almak amacıyla saklar. Tarafınızdan iletilen kişisel verilerin işlenmesi, talebinizin yerine getirilmesi için gereklidir.

Yukarıda açıklanan iletişim seçenekleri aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde, iletilen (kişisel) verilerin ve (sizin aktardığınız kişisel verileri de içerebilecek) içeriklerin işlenmesi, talebinizin işleme alınması amacıyla FVKY md. 3 ile bağlantılı olarak GVKY md. 6 para. 1 e fıkrası temelinde gerçekleşir. Depolama, federal bakanlıkların (GGO) müşterek prosedür kurallarının tamamlayıcısı olan sicil yönetmeliğinin geçerli son tarihlerine uygun olarak gerçekleşir.

Kişisel verilerin işlenmesi, ilgili iletişim yoluna bağlı olarak aşağıda açıklandığı şekilde gerçekleşir.

3.1 E-posta ile iletişim

“Halkın Uyarılması” ISF federal devlet-eyalet projesi ile şu e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçilebilir:

E-postayla iletişim yolunu kullanırsanız, ilettiğiniz veriler (örn. soyadı, ad, adres) ya da en azından e-posta adresi ile e-postada yer alan bilgiler (gerekirse ilettiğiniz tüm kişisel veriler) iletişim kurmak ve talebinizi işleme almak amacıyla saklanır ve işlenir.

3.2 Mektup ile iletişim

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) ile şu posta adresi aracılığıyla iletişime geçilebilir:

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (Bundesamt für Bevölkerungsschutzund Katastrophenhilfe)

 • ISF federal devlet-eyalet projesi
  Halkın uyarılması
  Provinzialstraße 93
  53127 Bonn

Postayla iletişim yolunu kullanırsanız, ilettiğiniz veriler (örn. soyadı, ad, adres, telefon, konu, e-posta adresi) ve mektupta yer alan bilgiler (gerekirse ilettiğiniz tüm kişisel veriler) iletişim kurmak ve talebinizi işleme almak amacıyla saklanır ve işlenir.

3.3 Telefon ile iletişim

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) ile şu yardım hattı numarası aracılığıyla iletişime geçilebilir:

 • 022899-550-0 (çalışma saatlerinde ulaşılabilir: pazartesi ila perşembe 08:00-16:30 saatleri arasında, cuma 08:00-15:00 saatleri arasında)

Yardım hattıyla iletişim yolunu kullanırsanız, ilettiğiniz veriler (örn. soyadı, ad, adres, telefon, konu, e-posta adresi) ve telefonda paylaşılan bilgiler (gerekirse ilettiğiniz tüm kişisel veriler) iletişim kurmak ve talebinizi işleme almak amacıyla saklanır ve işlenir.

3.4 İletişim formu ile iletişim

İletişim formuyla iletişim kurarsanız, e-posta adresinizin yanı sıra adınızı ve soyadınızı da belirtmeniz gerekir. Bu veriler olmadan, iletişim formu aracılığıyla gönderdiğiniz talebiniz işleme alınamaz. Adres bilgisini vermeniz isteğe bağlıdır ve dilerseniz talebinizi posta yoluyla işleme almamızı sağlar.

Sistem tarafından ayrıca şu veriler toplanır:

 • Çağrıda bulunan bilgisayarın IP adresi
 • Kayıt tarihi ve saati

İletişim formuyla iletilen verilerin ve sizin aktardığınız kişisel verileri de içerebilecek içeriklerin işlenmesi, talebinizin işleme alınması amacıyla FVKY md. 3 ile bağlantılı olarak GVKY md. 6 para. 1 e veya f fıkrası temelinde gerçekleşir.

Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için bunlara gerek kalmadığında silinecektir. İletişim formunun giriş ekranından gelen kişisel veriler için bu süre, kullanıcıyla yapılan her görüşmenin sona ermesiyle biter. Görüşme, şartların ilgili konunun nihai olarak açıklığa kavuşturulduğu çıkarımında bulunmaya izin vermesi ve ilgili kişinin olası talepleri için artık depolamanın gerekli olmaması halinde sona ermiş olur. Verilerin saklanması, federal bakanlıkların (GGO) müşterek prosedür kurallarının tamamlayıcısı olan sicil yönetmeliğinin yazılı materyallerin depolanması için geçerli son tarihlerine uygun olarak gerçekleşir.

Gönderme işlemi esnasında toplanan ilave kişisel veriler en geç yedi gün sonra silinir.

4. Haklarınız

BBK ve BBK tarafından işletilen www.warnung-der-bevölkerung.de web sayfasına karşı kişisel verilerinizle ilgili olarak şu haklara sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı, GVKY md. 15

Bilgi edinme hakkıyla ilgili kişi, kendisiyle ilgili veriler ve işleme amaçları ya da saklama süresi gibi diğer bazı önemli kriterler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur. Bu hakla ilgili FVKY md. 34 kapsamında düzenlenen istisnalar geçerlidir.

 • Düzeltme hakkı, GVKY md. 16

Düzeltme hakkı, ilgili kişinin hatalı kişisel verilerinin düzelttirmesi seçeneğini içerir.

 • Silme hakkı, GVKY md. 17

Silme hakkı, ilgili kişinin kişisel verilerini sorumluya sildirtmesi seçeneğini içerir. Ancak bu, kendisiyle ilgili kişisel verilerin artık gerekli olmaması, hukuka aykırı olarak işlenmesi veya buna ilişkin onayın geri çekilmesi durumunda mümkündür. Bu hakla ilgili FVKY md. 35 kapsamında düzenlenen istisnalar geçerlidir.

 • İşlemenin kısıtlanması hakkı, GVKY md. 18

İşlemenin kısıtlanması hakkı, ilgili kişinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin daha fazla işlenmesini önlemesi seçeneğini içerir. Kısıtlama özellikle ilgili kişinin başka hakların kullanılması talebine ilişkin kontrol aşamasında söz konusu olur.

 • Veri toplamaya, işlemeye ve/veya kullanımına itiraz hakkı, GVKY md. 21

İtiraz hakkı, kamusal görevlerin yerine getirilmesi veya kamusal ve özel çıkarlar dolayısıyla gerekçelendirildiği sürece, ilgili kişilerin özel bir durumda kişisel verilerinin daha fazla işlenmesine itiraz etme seçeneğini içerir. Bu hakla ilgili FVKY md. 36 kapsamında düzenlenen istisnalar geçerlidir.

 • Veri aktarılabilirliği hakkı, GVKY md. 20

Veri aktarılabilirliği hakkı, ilgili kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri sorumludan yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alması ve gerektiğinde başka bir sorumluya aktarması seçeneğini içerir. GVKY md. 20 para. 3 cü. 2 uyarınca, veri işlemenin kamusal görevleri yerine getirmek için gerçekleştirilmesi durumunda bu hak mevcut olmaz.

 • Onayın geri çekilmesi hakkı, GVKY md. 13 ve 14

Kişisel veriler onaya dayalı olarak işleniyorsa, ilgili kişi bunu herhangi bir zamanda uygun bir amaç doğrultusunda geri çekebilir. Verilen onaya dayalı olarak yapılan işlemenin yasallığı, geri çekme talebinin alınmasına kadar etkilenmez.

Yukarıdaki hakları, 1. maddede belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yazılı olarak talep edebilirsiniz.

Ayrıca, GVKY md. 77 uyarınca veri koruma denetim makamında Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Hürriyeti Görevlisine şikayette bulunma hakkınız vardır.

5. Veri koruma beyanında değişiklik yapılması

Yeni teknolojilerdeki gelişmeler ve uygulamalar doğrultusunda bu veri koruma beyanında değişiklik yapılması gerekli olabilir. Bu yüzden, bu veri koruma beyanını düzenli olarak okumanızı öneririz.

Son güncelleme: 13.06.2019