Halkın uyarılması

Burada, halkın uyarılmasıyla ilgili bazı temel bilgiler edinebilirsiniz:

  • “Ne hakkında uyarırız?” başlığı altında, hangi tehlikelere karşı uyarıldığınızı ve hangi kritik olaylardan haberdar edildiğinizi öğrenirsiniz.
  • “Nasıl uyarırız?” başlığı altında, uyarı mesajlarını alma yollarına ve tehlikeli durumlar hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabileceğinize dair genel bir bakış bulursunuz.
  • “Kim uyarır?” başlığı altında, uyarı mesajlarını kimlerin gönderdiğini, yani arkasında kimlerin olduğunu öğrenirsiniz.
  • “Siz ne yapabilirsiniz?” başlığı altında, belirli bir tehlikeli durumda kendinizi nasıl koruyabileceğinizi ve temel acil durum tedbirlerinin neler olduğunu okursunuz.

Ne hakkında uyarırız?

Nasıl uyarırız?

Radyo-TV istasyonları, uyarıları yaymanın önemli bir yoludur. Mağdurların tehlike durumunda hızlı hareket etmesi gerekiyorsa, radyo ve televizyon kanalları programlarını keser ve uyarıyı anında iletir. Birçok büyük radyo-TV istasyonu, elektrik kesintisi durumunda yayın yapabilmek için acil durum jeneratörü kullanır.

İtfaiye, asayiş dairesi veya polis, örneğin bir bölgenin boşaltılması gerektiğinde etkilenen alanda yaşayan olabildiğince çok sayıda kişiye ulaşmak için genelde anons arabaları kullanır. Mümkünse, duyurular birkaç dilde anons edilir.

Uyarıcı etkiye sahip olan uyarı araçları olarak sirenler halen önemlidir. Yükselen ve alçalan bir siren sesiyle bir tehlike belirtilir. Mağdurlara, uyarı uygulamaları veya yerel radyo istasyonları gibi başka kanallar aracılığıyla tehlike hakkında daha fazla bilgi verilmelidir. Bir dakika süren sürekli siren sesi, tehlikenin geçtiğini belirtir.

Başka bir sinyal de iki kesintili bir dakikalık sürekli sirendir. Ancak bu, halka yönelik bir uyarı değildir. Bu sinyalle itfaiye çalışanları göreve çağrılır.

Her radyo-TV istasyonunun ve her gazetenin kendi internet sayfası vardır. Bu internet haber odalarının çoğu modüler uyarı sistemine bağlıdır, böylece resmi uyarılar buralarda da acil mesaj olarak görülebilir. Ayrıca, tüm güncel resmi sivil savunma ve afetten korunma uyarıları www.warnung.bund.de web sayfasında mevcuttur. Mevcut su seviyeleri, sel merkezlerinin müşterek www.hochwasserzentralen.de internet sayfasında görüntülenebilir. Almanya Meteoroloji Hizmetleri’nin www.dwd.de internet sayfasında resmi uyarıların yanı sıra hava durumu, iklim ve araştırmalar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Resmi uyarılara anında bildirimlerle dikkat çeken bazı akıllı telefon uygulamaları vardır. Federal devletin resmi uyarı uygulamadı NINA buna bir örnektir. BIWAPP ve KATWARN gibi uyarı uygulamaları da resmi sivil savunma uyarılarını yayınlar. KATWARN ve BIWAPP, Şubat 2019 itibarıyla NINA ile mesaj alışverişinde bulunmaktadır. Bilgi alışverişinin amacı, kullanıcı dostu olunmasıdır: Uygulama kullanıcılarının, akıllı telefonlarına hangi uygulamayı yüklediklerine bakılmaksızın tüm önemli mesajları eşit bir şekilde alması hedeflenir. Resmi hava durumu uyarıları, Almanya Meteoroloji Hizmetleri’nin (DWD) WarnWetter uygulamasında bulunur. Aynı zamanda diğer uyarı uygulamaları aracılığıyla da iletilirler. Bunların yanı sıra çok sayıda özel hizmet sağlayıcı da vardır. Bazı şehir uygulamaları artık modüler uyarı sistemine bağlıdır ve sayede resmi uyarıları iletebilirler.

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat – bu uygulamalar Almanya’da da yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok resmi daire halkı uyarmak için Facebook ve Twitter kullanır. Avantajı: Bu uyarılar ağ dinamikleri sayesinde çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Dezavantajı: Elektrik kesintisi durumunda ağ sunucuları da kesintiye uğrar. Bağlantı kesildiğinde bu kanal artık uyarılar için kullanılamaz.

Akıllı Şehir (Smart City) terimi, şehirleri daha çevre dostu, teknolojik olarak gelişmiş ve toplumsal olarak kapsayıcı hale getirmeyi amaçlayan tüm yaklaşımları kapsar. Dijital reklam panolarındaki uyarılar da bu yaklaşımın bir parçasıdır. Resmi uyarılar, kontrol merkezleri aracılığıyla büyük şehir içi ekranlara gönderilir. Avantajı: Birçok kişiye ulaşılabilir, uyarılar kolay algılanır ve iyi anlaşılır. Halihazırda dijital reklam panolarını uyarı kanalı olarak kullanan şehirler vardır.

Yeni teknolojiler, bilgi paylaşımı bakımından birçok imkan sunuyor ve bu imkanların sayısı her geçen gün artıyor. Mümkün olduğunca çok insanı bilgilendirmek için her gün yeni uyarı kanallarını keşfetmek ve kullanılabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Öte yandan, yüz yüze görüşme ve yüz yüze bilgi ve uyarı aktarımı da önemli ve yeri doldurulamaz olmaya devam edecektir. Hem yetkililer ve mağdurlar arasında, hem de arkadaşlar, aileler ve komşular arasında.

Halkı uyarmak için kısa film
Vinç geleneksel olarak uyanıklığı temsil eder. Bu nedenle Almanya’da turna halkı uyarmanın simgesidir. Halkı uyarmak için kısa filme de bu şekilde girdi. Dört yangın, sel, savaş ve fırtına senaryosunu birbirine bağlayan bir anlatıcı ve ortak bir konu olarak hizmet ediyor. Öncelikle bilgi ve eylem önerilerinin yolu ile ilgilidir: Bunlar, uyarının özüdür.

Kim uyarır?

Almanya’da kimlerin resmi uyarıda bulunacağı yasalarla düzenlenir. Tehlikenin türüne göre farklı resmi daireler bu görevi üstlenir. Bazı olaylarda birden fazla resmi daire aynı anda hem uyarı hem de tehlike bilgisi yayınlar, örneğin tahliye durumlarında. Bu kimi zaman mağdurların uyarının kaynağını anlamasını zorlaştırır. Bu yüzden resmi uyarılarda uyarıyı kimin yaptığı her zaman açıkça belirtilir.

Illustration eines Satelliten, der an eine Satellitenschüssel senden, von der die Warnung der Bevölkerung weiterverbreitet wird.

Federal devlet

Federal hükümet adına farklı federal daireler uyarı görevini üstlenir. Almanya Meteoroloji Hizmetleri (DWD) tehlikeli hava koşullarından sorumludur. Federal Denizcilik ve Hidrografi Dairesi (BSH) gelgitler, su seviyeleri ve fırtına dalgalarından sorumludur, Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI) ise siber saldırılar, virüsler ve casus yazılımlarla ilgili her şey hakkında bilgilendirme yapar. Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), örneğin füze saldırısı gibi bir savaş riski durumunda bundan etkilenecek halkı uyarır. BBK aynı zamanda modüler uyarı sisteminin operatörüdür.

Illustration einer Leitstelle, in der Menschen arbeiten und die Bevölkerung Warnen.

Eyaletler

16 eyaletin her birindeki merkezde, modüler uyarı sisteminin bir istasyonu bulunur. İlgili eyalet, bir tehlikenin etkilerinin şehirlerin ve ilçelerin kendi başlarına baş edemeyecek kadar büyük olması durumunda destek sağlar. Bu durumda, eyalet yönetimlerine bağlı merkezler gerekli araçları organize ve koordine eder. Dolayısıyla uyarılardan da sorumlu olurlar. Eyaletler ayrıca, bir savaş tehdidi durumunda uyarı araçlarıyla halkı uyarma konusunda federal hükümete destek sunarlar.

Illustration einer Feuerwache mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen.

İtfaiye

Hem gönüllü hem de profesyonel itfaiye ekipleri şehir idaresine bağlı çalışırlar, çünkü yangından korunma ve kaza durumunda yardım sunulması her şehir için yasal bir zorunluluktur. Bir tehlikenin etkisi daha geniş bir insan grubunu etkiliyorsa, itfaiye ekipleri kontrol merkezleri aracılığıyla uyarıda bulunur. Kontrol merkezleri, koordinasyon merkezidir. Burada acil aramalar alınır, müdahaleler koordine edilir ve uyarılarda bulunulur. Bunun için hangi uyarı kanallarının kullanılacağı teknik donanıma ve personel sayısına bağlıdır.

Illustration eines Polizeiwagens

Polis

Kamu güvenliğine ve düzenine yönelik bir tehdit olması durumunda eyalet polisi harekete geçer. Polis, örneğin trafik etkilendiğinde -kaza olması ve yolların kapanması durumunda- veya örneğin bir bomba bulunması ya da şiddet eylemleri gibi insanların güvenliğinin çok hızlı bir şekilde sağlanması gerektiğinde uyarıda bulunur. Birkaç yıldır çok sayıda polis teşkilatı, uyarı yapmak için diğer kanalların yanı sıra Twitter ve Facebook gibi sosyal medyayı da kullanmaktadır.

Illustration von Menschen, die durch Radios und Smartphones gewarnt vor Hochwasser flüchten.

Sel merkezleri

Her eyaletin kendi işlettiği ve nehirlerle göllerin su seviyesi hakkında bilgi sağlayan taşkın bildirim hizmetleri vardır. Bu bilgiler, eyaletlerin müşterek web sayfasında ve çeşitli uygulamalar aracılığıyla yayınlanır. Su seviyesi tehlikeli derecede yükselirse, resmi uyarı verilir.

Illustration von Menschen, die sich durch TV und Radio gewarnt vor einem Sturm in Sicherheit bringen.

Almanya Meteoroloji Hizmetleri

Almanya Meteoroloji Hizmetleri, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin ulusal meteoroloji servisi olarak tehlikeli hava koşulları hakkında resmi uyarılar yayınlar: örneğin fırtına, şiddetli yağmur, kasırga, sıcak ve soğuk hava dalgaları. Hava durumu uzmanları yani meteorologlar, günün her saatinde hava durumunu gözlemler. Bir tahminin erken uyarıya veya uyarıya dönüşüp dönüşmeyeceği ve bunun ne zaman olacağı, eşik değerler aracılığıyla kesin olarak tanımlanır.

Kim uyarır?

Almanya’da kimlerin resmi uyarıda bulunacağı yasalarla düzenlenir. Tehlikenin türüne göre farklı resmi daireler bu görevi üstlenir. Bazı olaylarda birden fazla resmi daire aynı anda hem uyarı hem de tehlike bilgisi yayınlar, örneğin tahliye durumlarında. Bu kimi zaman mağdurların uyarının kaynağını anlamasını zorlaştırır. Bu yüzden resmi uyarılarda uyarıyı kimin yaptığı her zaman açıkça belirtilir.

Illustration eines Satelliten, der an eine Satellitenschüssel senden, von der die Warnung der Bevölkerung weiterverbreitet wird.

Federal devlet

Federal hükümet adına farklı federal daireler uyarı görevini üstlenir. Almanya Meteoroloji Hizmetleri (DWD) tehlikeli hava koşullarından sorumludur. Federal Denizcilik ve Hidrografi Dairesi (BSH) gelgitler, su seviyeleri ve fırtına dalgalarından sorumludur, Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI) ise siber saldırılar, virüsler ve casus yazılımlarla ilgili her şey hakkında bilgilendirme yapar. Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), örneğin füze saldırısı gibi bir savaş riski durumunda bundan etkilenecek halkı uyarır. BBK aynı zamanda modüler uyarı sisteminin operatörüdür.

Illustration einer Leitstelle, in der Menschen arbeiten und die Bevölkerung Warnen.

Eyaletler

16 eyaletin her birindeki merkezde, modüler uyarı sisteminin bir istasyonu bulunur. İlgili eyalet, bir tehlikenin etkilerinin şehirlerin ve ilçelerin kendi başlarına baş edemeyecek kadar büyük olması durumunda destek sağlar. Bu durumda, eyalet yönetimlerine bağlı merkezler gerekli araçları organize ve koordine eder. Dolayısıyla uyarılardan da sorumlu olurlar. Eyaletler ayrıca, bir savaş tehdidi durumunda uyarı araçlarıyla halkı uyarma konusunda federal hükümete destek sunarlar.

Illustration einer Feuerwache mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen.

İtfaiye

Hem gönüllü hem de profesyonel itfaiye ekipleri şehir idaresine bağlı çalışırlar, çünkü yangından korunma ve kaza durumunda yardım sunulması her şehir için yasal bir zorunluluktur. Bir tehlikenin etkisi daha geniş bir insan grubunu etkiliyorsa, itfaiye ekipleri kontrol merkezleri aracılığıyla uyarıda bulunur. Kontrol merkezleri, koordinasyon merkezidir. Burada acil aramalar alınır, müdahaleler koordine edilir ve uyarılarda bulunulur. Bunun için hangi uyarı kanallarının kullanılacağı teknik donanıma ve personel sayısına bağlıdır.

Illustration eines Polizeiwagens

Polis

Kamu güvenliğine ve düzenine yönelik bir tehdit olması durumunda eyalet polisi harekete geçer. Polis, örneğin trafik etkilendiğinde -kaza olması ve yolların kapanması durumunda- veya örneğin bir bomba bulunması ya da şiddet eylemleri gibi insanların güvenliğinin çok hızlı bir şekilde sağlanması gerektiğinde uyarıda bulunur. Birkaç yıldır çok sayıda polis teşkilatı, uyarı yapmak için diğer kanalların yanı sıra Twitter ve Facebook gibi sosyal medyayı da kullanmaktadır.

Illustration von Menschen, die durch Radios und Smartphones gewarnt vor Hochwasser flüchten.

Sel merkezleri

Her eyaletin kendi işlettiği ve nehirlerle göllerin su seviyesi hakkında bilgi sağlayan taşkın bildirim hizmetleri vardır. Bu bilgiler, eyaletlerin müşterek web sayfasında ve çeşitli uygulamalar aracılığıyla yayınlanır. Su seviyesi tehlikeli derecede yükselirse, resmi uyarı verilir.

Illustration von Menschen, die sich durch TV und Radio gewarnt vor einem Sturm in Sicherheit bringen.

Almanya Meteoroloji Hizmetleri

Almanya Meteoroloji Hizmetleri, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin ulusal meteoroloji servisi olarak tehlikeli hava koşulları hakkında resmi uyarılar yayınlar: örneğin fırtına, şiddetli yağmur, kasırga, sıcak ve soğuk hava dalgaları. Hava durumu uzmanları yani meteorologlar, günün her saatinde hava durumunu gözlemler. Bir tahminin erken uyarıya veya uyarıya dönüşüp dönüşmeyeceği ve bunun ne zaman olacağı, eşik değerler aracılığıyla kesin olarak tanımlanır.

Siz ne yapabilirsiniz?

Her uyarıyla birlikte genelde kendinizi korumak için ne yapacağınız veya nereden daha fazla bilgi alacağınız konusunda öneriler alırsınız. Ayrıca, Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) tedbir amaçlı ipuçları ve kontrol listeleri hazırlamıştır. Tüm broşürler BBK web sayfasından indirilebilir.